Knikarmscherm 2-buis en 3-buis systeem

I 2000  K 2000  N 2000

Met deze uitspraken worden heel veel vergissingen gemaakt. Dat een 3-buis knikarmscherm, 3 knikarmen zou hebben wordt door veel eindgebruikers gedacht. Dit is echt niet waar. Een 3-buis knikarmscherm kan 2 tot wel 6 armen hebben en 16 meter breed zijn met het doek uit een stuk. 3-buis knikarmen hebben als grote voordeel, dat het redelijk flexibel is waar de steunpunten te plaatsen en hoeveel bevestigingssteunen hiervoor nodig zijn. Een 2-buis systeem heeft altijd 2 knikarmen. De bevestiging zit nagenoeg altijd aan de buitenkant van het scherm en zijn vast bepaald.

Kwaliteit

De eerste plaats van kwaliteit zit hem in de armen van het knikarmscherm. Deze moeten voldoen aan de onderstaande eigenschappen:

  • Stabiel, een hoge draagkracht om windbelasting te weerstaan en behoud van ingestelde hoek zodat na stellen tot een minimum beperkt blijft en de scharnierpunten hun passing blijven behouden.

  • Veerspanning, een hoge veerspanning in de arm zorgt voor het strak houden van het doek, zodat het bestand is tegen wind. De stelregel is: Zodra de windbelasting de armen doet in-scharnieren, dat het scherm omhoog gestuurd moet worden.

  • Nauwkeurig geproduceerd, zodra dit niet het geval is, zal het scherm deels uit gestuurd niet stroken aan de bovenkap. Als het scherm in is, moet de voorlijst stroken met de bovenkap. Als het scherm uit is, moet de voorlijst eveneens stroken. Als het scherm deels uit is, zal bij een kwalitatief minder scherm dit weleens niet zo kunnen zijn.

Belangrijke eigenschappen

Een stabiele oprolbuis is een van de volgende belangrijke eigenschappen. Gebruikelijk is een 78 stalen buis maar de stabielere systemen zullen met een 85 bovenbuis werken. Ook zijn er buizen met een profilering en aluminium honingraad-oprolbuizen.

Als laatste is een stabiele voorbuis een belangrijke eigenschap. Als de oprolbuis en/of de voorlijst doorbuigt, zal dit een “zak” in het doek betekenen in het midden van het doek. De mate van rimpeling van het doek tijdens het oprollen wordt bepaald door de hoeveelheid van het doorzakken van het doek.

Bij een 3-buis systeem staan de armen om te beginnen al beter verdeeld t.o.v. de voorlijst voor een gelijkmatige ondersteuning van het doek. Ook door het feit, dat dit systeem vaak geschikt is voor breedten ver boven de 6 meter is het zondermeer stabieler uitgevoerd dan een 2-buis. Ook kan er bij een 3-buis een glijlager in het midden worden geplaatst. Dit ondersteund de bovenbuis en beperkt de doorbuiging.